RODO w szkole i przedszkolu. Praktyczny przewodnik wdrażania nowych przepisów krok po kroku

Każda placówka oświatowa przetwarza dane osobowe, co oznacza, że musi odpowiednio przygotować się do nowych unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie: RODO).

Przykładowe procedury szkolne z zakresu kadr i zarządzania

Żaden przepis prawa nie narzuca obowiązku stosowania procedur w szkole. Jednak, jak wynika z definicji, procedury pełnią ważna funkcję, także w życiu szkoły. To, jakie procedury będą obowiązywać w szkole, jest decyzją wewnątrzszkolną i zwykle nie wymaga konsultacji, gdyż nie dotyczy spraw finansowych ani kadrowych.

Organizacja wycieczki i zielonej szkoły: regulacje prawne, praktyczne rozwiązania, niezbędne dokumenty

Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki przewiduje liczne ważne zmiany w organizacji wycieczek szkolnych. Zmiany i propozycje mają zarówno charakter dostosowujący regulacje do nowej struktury szkół oraz wprowadzają nowe, merytoryczne rozwiązania, jak np. to, że kierownikiem wycieczki będzie mógł być tylko pracownik pedagogiczny placówki. Projekt z 4 stycznia 2018 r. jest w trakcie opiniowania organów. Jednak, nie zmienia to faktu, że już zaraz uczniowie wyruszą na szkole wycieczki i wyjazdy – póki co, organizowane jeszcze na starych zasadach. Jakie planowa są zmiany oraz jakie wątpliwości mają szkoły z dotychczasowymi przepisami, opisujemy w tym materiale.

Karta Nauczyciela: awans zawodowy nauczycieli po zmianach w 2018 roku

W ostatnich latach dochodziło do zmian w przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Największe zmiany jednak przed nami. 1 września 2018 r. dojdzie do nowelizacji Karty Nauczyciela, w której m.in. ocena dorobku zawodowego zostanie zastąpiona oceną pracy, a ścieżka awansu zawodowego nauczycieli ulegnie wydłużeniu.

Reforma oświaty czyli 7 najczęstszych pytań Czytelników Portalu Oświatowego

Od momentu ogłoszenia przez minister edukacji narodowej zmian w systemie szkolnictwa Czytelnicy Portalu Oświatowego zgłaszają wiele pytań dotyczących przekształcania szkół czy sytuacji nauczycieli i dyrektorów. Przedstawiamy 7 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które analizują przepisy zawarte w projektach nowych ustaw.

Reforma oświaty - skutki kadrowe

Reforma oświaty, która ma się rozpocząć 1 września 2017 r., niesie za sobą konsekwencje m.in. w sferze kadrowej. Najistotniejsze zmiany planowane są w gimnazjach, które będą podlegały stopniowemu wygaszaniu wskutek zaprzestania prowadzenia rekrutacji do klas pierwszych. Proces wygaszania ma potrwać przez lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019. Ustawodawca zamierza wprowadzić specjalną procedurę zwalniania nauczycieli wygaszanych gimnazjum – poznaj szczegóły.

Podsumowanie I półrocza pracy szkoły - 7 zadań, o których musi pamiętać dyrektor

Połowa roku szkolnego to czas podsumowań, analiz i wniosków do dalszej pracy szkoły. Należy rzetelnie sprawdzić, jaki jest stan obecny, po połowie roku szkolnego, a następnie ustalić, czy i jakie zmiany są pożądane na drugą połowę roku. Z zakończeniem pierwszego półrocza związana jest więc duża liczba zadań – przede wszystkim dla dyrektora szkoły, ale także dla nauczycieli.

Podsumowanie działań w ramach kontroli zarządczej w szkole za 2016 rok - 7 zadań, o których musi pamiętać dyrektor szkoły

Zadania w zakresie kontroli zarządczej na koniec roku to przede wszystkim przygotowanie planu działalności na następny rok oraz podsumowanie roku bieżącego. Następnie trzeba będzie przeprowadzić analizę różnych rodzajów ryzyka oraz złożyć oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w szkole.