WYDANIE ONLINE

Już w maju 2017 roku dyrektorzy gimnazjów będą zmuszeni podjąć trudne decyzje i poinformować część zatrudnionych nauczycieli o przeniesieniu w stan nieczynny. Pisemne informacje o przeniesieniu powinny trafić do nich najpóźniej 15 maja. Zaś nauczycielom, którzy nie wyrażą zgody na przeniesienie, trzeba będzie wręczyć wypowiedzenie stosunku pracy. Sprawdź, jakie nowe rozwiązania należy zastosować w ruchu kadrowym przed rokiem szkolnym 2017/2018!

czytaj więcej »

27 marca w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Ostatecznie nie wprowadzono przepisu, planowanego jeszcze w projekcie, który miał regulować zasady opracowywania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018. Wywołuje to poważne wątpliwości natury prawnej.

czytaj więcej »

Dyrektorzy wręczający wypowiedzenia stosunku pracy powinni pamiętać, że każdy pracownik od nowego roku ma 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy. Taką informacje należy zawrzeć w pouczeniu o prawie odwołania.

czytaj więcej »

Dosłownie w ostatniej chwili, bo w dniu 31 marca 2017 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Treść nowej ramówki muszą uwzględnić dyrektorzy opracowujący arkusze organizacyjne na rok szkolny 2017/2018.

czytaj więcej »

Począwszy od 1 kwietnia 2017 roku na dyrektorach szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego spoczywają nowe obowiązki kadrowe. Jednym z nim jest obowiązek informowania organu nadzoru pedagogicznego o wolnych nauczycielskich stanowiskach pracy. Z obowiązkiem tym koresponduje przysługujące niektórym grupom nauczycieli prawo pierwszeństwa w zatrudnieniu na wolnym stanowisku, które musi być przez dyrektora respektowane. Niestety przepisy regulujące te zagadnienia zostały sformułowane dość enigmatycznie. Największe kontrowersje wynikają z braku ustawowej definicji wyrażenia „wolne stanowisko pracy”. Występujące wątpliwości staramy się rozwiać, proponując bezpieczne i dogodne rozwiązania dla dyrektorów.

czytaj więcej »

Znajomość treści nowej podstawy programowej to jedno, a umiejętność jej wdrożenia w kierowanej placówce – drugie. Na dyrektorze i nauczycielach spoczywać będą dodatkowe obowiązki związane z implementacją nowej podstawy programowej w szkole. Sprawdź, jakie działania należy podjąć celem jej wdrożenia.

czytaj więcej »

Reforma oświaty mająca na celu likwidację gimnazjum i przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków przez dyrektorów szkół, w tym obowiązków o charakterze informacyjnym. Przełomową datą będzie tu 15 maja, gdyż w tym dniu dyrektorzy większości rodzajów szkół muszą przekazać swoim pracownikom informacje o przekształceniu szkoły będącym następstwem reformy systemu oświaty. Sprawdźmy, w których szkołach będzie to konieczne!

czytaj więcej »

Alternatywą dla stanu nieczynnego i zwolnienia z pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi podyktowanymi reformą oświaty może być przeniesienie służbowe do innej szkoły bądź na inne stanowisko pracy w tej samej szkole. Rozwiązanie takie można zastosować zarówno wobec nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych. Wymaga to jednak spełnienia określonych warunków. Poza tym nie każdy nauczyciel i pracownik niepedagogiczny może podlegać przeniesieniu.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel