WYDANIE ONLINE

W związku z reformą oświaty uregulowano szkolenie sportowe z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty. Nowością jest możliwość otwierania oddziałów mistrzostwa sportowego przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Nowe regulacje mają zastąpić dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Poznaj zmiany, które wpłyną na funkcjonowanie szkolenia sportowego od 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

W projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, poza zmianami w finansowaniu oświaty, przewidziano istotne nowości w przepisach Karty Nauczyciela. Jak już wcześniej informowaliśmy, zmiany dotkną urlopu dla poratowania zdrowia, ale także oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego i urlopów wypoczynkowych.

czytaj więcej »

1 września 2017 r. w życie wchodzi nowe rozporządzenie regulujące zasady organizacji religii szkołach. W stosunku do projektu w ostatecznej wersji pojawiły się zapisy dotyczące organizacji rekolekcji.

czytaj więcej »

Ustawodawca sformułował ogólne wytyczne dla szkół i placówek mających na celu, ukierunkowanie działań i umożliwiających prowadzenie działalności zgodnie z lokalnymi potrzebami i możliwościami szkół. Wytyczne ujęto w projekcie rozporządzenia, które ma wejść w życie 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

Co do zasady transformacje szkół w trakcie reformy nie skutkują zmianą lub pozbawieniem imienia dla danej szkoły. Zmiana imienia będzie więc zależała od inicjatywy samej szkoły. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na nową procedurę nadawania i zmiany imienia szkoły. Wyjątkowo konieczne będzie wskazanie imienia szkoły jedynie przy przekształceniu dwuczłonowego zespołu szkół, w skład którego wchodziło gimnazjum.

czytaj więcej »

Do końca listopada 2017 r. dyrektorzy przedszkoli będą musieli zaktualizować statuty kierowanych przez siebie placówek. Oczywiście wiele z dotychczasowych zapisów, które nie były oparta na przepisach ustawy o systemie oświaty i aktach wykonawczych, będzie mogło pozostać w niezmienionej formie. Niemniej jednak te elementy statutu, które odwołują się wprost do przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wymagają dostosowania do nowych regulacji. Korzystając z przydatnego narzędzia, sprawdź, w jakim zakresie statut przedszkola wymaga aktualizacji.

czytaj więcej »

Z uwagi na intensywny ruch służbowy podyktowany głównie wygaszaniem gimnazjum koniec sierpnia będzie wiązał się z koniecznością wydania świadectw pracy większej liczbie nauczycieli i pracowników. Dlatego warto mieć na względzie, że od stycznia obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy, które znajdą zastosowanie zarówno do nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach. Zmodyfikowano również treści, które powinny znaleźć się w świadectwie pracy, jak i sam formularz świadectwa. Zobacz, jakie informacje mogą okazać się przydatne przy sporządzaniu i wydawaniu świadectw pracy w okresie reformy.

czytaj więcej »

Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych gruntownej reformie Karty Nauczyciela. Wprawdzie aktualnie projekt nowelizacji ustawy znajduje się na etapie prac legislacyjnych, niemniej jednak z uwagi na planowany termin wejścia w życie większości znowelizowanych przepisów już w dniu 1 stycznia 2018 r. już teraz rozpoczynamy omawianie rozwiązań przedstawionych w projekcie. Na początek zajmijmy się zmianami w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia, które wywołały duże poruszenie w środowisku oświaty.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel