WYDANIE ONLINE

Nie wszystkie regulacje dotyczące organizacji pracy przedszkola, obowiązujące od 1 września 2017 r. były znane w momencie opracowywania arkuszy organizacji przedszkola na rok 2017/2018 – niektóre rozporządzenia zostały podpisane w trakcie wakacji. Poznaj szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola obowiązujące od 1 września 2017, a w szczególności sprawdź, czy musisz opracować aneks do arkusza organizacji.

czytaj więcej »

W wykonaniu obowiązku przewidzianego w ustawie – Prawo oświatowe Minister Edukacji Narodowej przedstawił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, a także kierunki realizacji zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego -  na rok szkolny 2017/2018. Na te kwestie należy zwracać szczególną uwagę w rozpoczynającym się niebawem nowym roku szkolnym.

czytaj więcej »

Rozporządzenie MEN regulujące organizację zajęć wychowania fizycznego, o którego projekcie pisaliśmy w poprzednich numerach weszło w życie. W ostatecznym brzmieniu rozporządzenie, które wejdzie w życie 1 września 2017 r., różni się od projektu.

czytaj więcej »

Znamy też znowelizowane zasady organizacji zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę w szczególności na możliwość organizacji specjalistycznych obozów. Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

Reforma oświaty niesie za sobą konieczność aktualizacji statutu nie tylko szkoły podstawowej i przedszkola, ale także liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia. Wprawdzie w przypadku liceum i technikum statut powinien być zaktualizowany w terminie do 30 listopada 2019 r., niemniej jednak statut szkoły branżowej I stopnia wymaga aktualizacji w terminie do 30 listopada 2017 r. Sprawdź, które zapisy statutu wymagają zmian.

czytaj więcej »

Z początkiem nowego roku szkolnego wchodzą w życie zmiany dotyczące działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w szkole. O ile w przypadku działalności innowacyjnej postawiono na odformalizowanie i usamodzielnienie szkoły, o tyle procedura dotycząca działalności eksperymentalnej została zachowana – choć z pewnymi, dość istotnymi zmianami.

czytaj więcej »

Wdrażana właśnie reforma oświaty pociąga za sobą nie tylko zmiany w sieciach szkół, wszak z systemu oświaty znikają gimnazja, ale wywołuje cały szereg skutków prawnych także w sferze szeroko rozumianego prawa pracy. I nie chodzi tu tylko o ruchy kadrowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, ale także o liczne następstwa wynikające z likwidacji, połączeń czy utworzenia nowych jednostek organizacyjnych oświaty, ale rozumianych jako zakłady pracy. Jednym z zagadnień wymagającym analizy są skutki, jakie pociąga za sobą reforma oświaty dla działalności socjalnej szkół i placówek.

czytaj więcej »

W lutym informowaliśmy o nowościach w ocenie pracy nauczyciela. Okazało się, że to nie koniec zmian. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 planowane jest wdrażanie istotnej nowelizacji Karty Nauczyciela, która obejmie również ocenę pracy nauczyciela. Ocena pracy ma stać się jednym z istotnych elementów awansu zawodowego nauczyciela. Uzyskanie konkretnej oceny może skrócić procedurę awansu zawodowego, ale też ją wydłużyć. Sprawdź, jakie zmiany szykuje ustawodawca.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel