WYDANIE ONLINE

Dyrektor przedszkola musi upewnić się, czy kierowana przez niego placówka jest przygotowana na wdrażanie nowej podstawy programowej i organizację zajęć według nowej regulacji. Reforma oświaty przyniosła za sobą m.in. zmiany w organizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć języka mniejszości i języka regionalnego, a także zajęć religii. Sprawdź, jakich kwestii nie można przeoczyć, by zapewnić zgodne z prawem funkcjonowanie przedszkola.

czytaj więcej »

Zmiany w ustroju szkolnym wiążą się również z nowościami w zakresie systemu informacji oświatowej. Już od 24 lipca 2017 r. obowiązuje nowa procedura przyznawania danych dostępowych do SIO. W rozporządzeniu szczegółowo uregulowano zakres danych zawartych we wniosku o przyznanie dostępu i sposób potwierdzania tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.

czytaj więcej »

Znamy już treść nowelizacji rozporządzenia dotyczącego placówek publicznych. Jakie zmiany obejmą młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i inne tego typu placówki? Sprawdźmy to.

czytaj więcej »

W zreformowanym systemie oświaty położono szczególny nacisk na działalność w ramach wolontariatu. Odzwierciedleniem zamierzeń ustawodawcy jest w szczególności możliwość powołania nowego organu szkoły – rady wolontariatu. Nowe rozwiązania wiążą się z koniecznością uzupełnienia statutu szkoły o nowe zapisy dotyczące działalności wolontariackiej.

czytaj więcej »

W ostatnim numerze poruszyliśmy temat zmian w zakresie oceny pracy, które planowane są w Karcie Nauczyciela. Tym razem czas na nowości w awansie zawodowym. Kolejność nie jest przypadkowa – zmiany dotyczące oceny pracy są integralnie związane z awansem zawodowym. Ocena pracy stała się bowiem elementem ogólnie pojmowanej procedury awansu zawodowego i ma wpływ na jej przebieg. Sprawdźmy zatem, jakie nowości przewidziano w awansie zawodowym.

czytaj więcej »

Reforma oświaty objęła również kwalifikacje nauczycieli. W nowym rozporządzeniu, które wchodzi w życie 1 września 2017 r., zdecydowanie zaostrzono wymagania kwalifikacyjne względem nauczycieli szkół ponadpodstawowych i placówkach. Do zatrudnienia w tych szkołach co do zasady nie wystarczą już studia I stopnia. Tym samym, aby zdobyć kwalifikacje do nauczania w tych szkołach, nauczyciel będzie musiał ukończyć studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie. Niemniej jednak duża grupa nauczycieli zachowa kwalifikacje na mocy przepisów przejściowych. Sprawdź, jakie zmiany przewidziano w zakresie kwalifikacji nauczycieli.

czytaj więcej »

Pytanie: Gimnazjum z dniem 1 września zostanie włączone do szkoły podstawowej. Jestem dyrektorem gimnazjum włączanego z dniem 1 września do szkoły podstawowej. Czy dyrektor szkoły podstawowej zmienia wysokość dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorowi dotychczasowego gimnazjum?

czytaj więcej »

Pytanie: Gimnazjum przekształcono w szkołę podstawową. Czy w związku z tym należy zmienić numery NIP i REGON, a także zamknąć księgi rachunkowe gimnazjum i otworzyć nowe w szkole podstawowej?

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel