WYDANIE ONLINE

Już od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe rozwiązania w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia. Przede wszystkim prawo do skorzystania z urlopu zostanie istotnie ograniczone. Inaczej też będzie wyglądać procedura udzielania urlopu. Poznaj rozwiązania najbardziej skomplikowanych problemów związanych z nowym urlopem zdrowotnym.

czytaj więcej »

Stało się! Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych zawierającą nowelizację Kartę Nauczyciela. Pierwsze istotne zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli wchodzą w życie już 1 stycznia 2018 r., zaś kolejne – od nowego roku szkolnego.

czytaj więcej »

Zmiany w Karcie Nauczyciela to nie wszystko. W ramach szeroko zakrojonych zmian w prawie pracy przewidziane zostały podwyżki dla pracowników samorządowych.

czytaj więcej »

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmuje nie tylko uczniów mających problemy w funkcjonowaniu w szkole, ale także zapewnia wsparcie dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami. Służy temu przede wszystkim indywidualny tok lub program nauki. Sprawdź, jakie rozwiązania dla uczniów szczególnie uzdolnionych stosowane są w nowym roku szkolnym, po wejściu w życie przepisów reformujących ustrój szkolny.

czytaj więcej »

Od nowego roku szkolnego nauczyciele przedszkoli realizują całkowicie zmodyfikowaną podstawę programową. Weryfikacja prawidłowości jej realizacji wymaga wdrożenia rozwiązań, które dotychczas w przedszkolu nie były stosowane. Sprawdź, jak prawidłowo monitorować realizację nowej podstawy programowej dla przedszkoli.

czytaj więcej »

Nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje alternatywę dla urlopu wychowawczego. W nowych przepisach wprost przewidziano bowiem łączenie sprawowania osobistej opieki nad małym dzieckiem z pracą zawodową w szkole. Rozwiązanie to będzie obowiązywało już od 1 stycznia 2018 r.

czytaj więcej »

Pytanie: W zespole szkół funkcjonuje liceum ogólnokształcące, technikum i branżowa I stopnia. Dla zespołu szkól obowiązuje jeden statut, obok statutów poszczególnych placówek. W obecnych przepisach odnośnie statutów nie ma wyodrębnionych regulacji dotyczących statutów zespołu szkół. Czy wobec tego statut zespołu może zostać zachowany?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy od 1 stycznia 2018 roku nadal będzie można podpisywać umowy zlecenia z nauczycielami wykonującymi pracę w szkołach niepublicznych? Nauczyciele mają czasami niewiele godzin w takich placówkach i wybierają umowę zlecenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przy przekształceniu zespołu szkół w szkołę podstawową w związku z wdrażaniem reformy oświaty należy ponownie powołać administratora bezpieczeństwa informacji? Czy też osoba która pełniła tę funkcję w zespole szkół, stała się automatycznie ABI w szkole podstawowej?

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel