WYDANIE ONLINE

Rok szkolny 2017/2018 to okres intensywnego wdrażania zmian w oświacie. Wiemy już, że zmiany te dotyczą nie tylko ustroju szkolnego i w związku z tym sfery zarządzania szkołą, ale także objęły sprawy kadrowe i płacowe nauczycieli (reforma Karty Nauczyciela, które wchodzi w życie stopniowo – 1 stycznia i 1 września 2018 r.). Co więcej, pewne zmiany przewidziano również w odniesieniu do pracowników niepedagogicznych, w szczególności wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia. To, czy przedstawione zmiany zostały wdrożone prawidłowo podlega badaniu w toku kontroli zarządczej, za którą odpowiada dyrektor szkoły. Kontrola zarządcza ma bowiem na celu weryfikacji poprawności funkcjonowania szkoły na różnych płaszczyznach. Podpowiadamy, na jakie zagadnienia zwrócić szczególną uwagę, w ramach kontroli zarządczej w szkole.

czytaj więcej »

Nadchodzą zmiany w organizacji wycieczek. W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki przewiduje się wprowadzenie nowych wymogów dotyczących funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. Sprawdź, jakie nowości szykuje ustawodawca.

czytaj więcej »

Resort edukacji przedstawił kierunki działań na 2018 r. Szczególny nacisk położono na wzmocnienie wychowawczej roli szkoły i wdrażanie rozwiązań w zakresie organizacji doradztwa zawodowego.

czytaj więcej »

Reforma systemu edukacji wprowadziła zmiany także w zakresie funkcjonowania rady pedagogicznej w szkołach. Zmiany te wprawdzie nie dotyczą samej istoty funkcjonowania rady pedagogicznej. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na aktualny zakres kompetencji rady. Poza tym zmianie uległo wiele dotychczas obowiązujących podstaw prawnych, o czym trzeba pamiętać, przygotowując uchwały rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Druga część podsumowania roku 2017 r. dotyczy spraw kadrowych. W tym zakresie także przewidziano istotne zmiany, choć należy zaznaczyć, że w przeważającej mierze mają one tymczasowy charakter. Najważniejszą zmianą była niewątpliwie zmodyfikowana procedura redukcji zatrudnienia w szkołach podlegających transformacji.

czytaj więcej »

Reforma ustroju szkolnego i wiążące się z nią transformacje szkół wzbudzają wiele wątpliwości co do uprawnień płacowych pracowników. Dotyczy to również dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017. Kiedy wypłacić trzynastkę nauczycielowi wygaszanego gimnazjum? Jak obliczyć to świadczenie dla nauczyciela gimnazjum, które zostało włączone do innej szkoły? Poznaj rozwiązania tych i wielu innych problemów dotyczących przyznawania, obliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektorowi szkoły przysługuje dodatkowy dzień wolny za Święto Trzech Króli, które w 2018 r. wypadło w sobotę? Wszak od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady rozliczania urlopu wypoczynkowego członków kadry kierowniczej oświaty

czytaj więcej »

Pytanie: Gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r. Przyjęto rozwiązanie, że oddziały klas dotychczasowego gimnazjum podlegającą regulacji statutu byłego gimnazjum. Czy jest to rozwiązanie prawidłowe? Czy też statut należy uchylić?

czytaj więcej »

wiper-pixel