WYDANIE ONLINE

25 maja 2018 roku w życie wejdą nowe przepisy unijne w sprawie  ochrony danych osobowych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO. Nowe przepisy obejmą podmioty przetwarzające dane osobowe a więc również szkoły. Już teraz warto zweryfikować dotychczasowe zasady przetwarzania danych osobowych stosowane w szkole i wprowadzić potrzebne zmiany.

czytaj więcej »

24 stycznia 2018 r. weszło w życie oczekiwane rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Udzielanie urlopów zdrowotnych znów stało się w pełni możliwe.

czytaj więcej »

1 kwietnia 2018 r. dojdzie do zapowiadanego przez MEN wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Stawki wzrosną o 5,35%. Poza tym dwa najniższe poziomy stawek zostaną połączone w jeden.

czytaj więcej »

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła dwie istotne zmiany w zasadach określających dopuszczalne przeznaczenie dotacji otrzymywanej przez jednostki systemu oświaty od organów dotujących – gmin i powiatów. Przede wszystkim ograniczono wysokość wynagrodzenia dyrektora, które może być pokryte z dotacji. Ponadto wskazano, że z dotacji można sfinansować nie tylko wynagrodzenie osoby prowadzącej, ale również dyrektora zatrudnionego przez tą osobę prowadzącą, jeżeli sama nie chce ona wykonywać tej funkcji – nawet wówczas, gdyby dyrektor wykonywał swoją funkcję na podstawie stosunku cywilnoprawnego.

czytaj więcej »

Już od 1 września nie będzie można zawierać umów o pracę na stanowisko asystenta nauczyciela i wychowawcy świetlicy. Dotychczasowi asystenci będą zaś mogli pozostać w zatrudnieniu nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r. Sprawdź, co jeszcze zmieniło się w zakresie zatrudniania osób niebędących nauczycielami na stanowiskach związanych z prowadzeniem zajęć.

czytaj więcej »

28 lutego 2018 r. minął ostatni dzień stanu nieczynnego nauczycieli, których z uwagi na stopniowe wygaszanie kształcenia w gimnazjach nie mogli być dalej zatrudnieni. W następstwie zakończenia stanu nieczynnego stosunek pracy nauczyciela uległ wygaśnięciu, a nie rozwiązaniu. Ma to istotne znaczenie dla treści świadectwa pracy, jak również uprawnień płacowych takiego nauczyciela. Sprawdź, czy podjąłeś prawidłowe działania w związku z zakończeniem stanu nieczynnego nauczyciela, a jeśli nie, to w jaki sposób usunąć nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół składający się ze szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym przekształcił się w szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami gimnazjalnymi. Od 1 września 2018 r. nie będzie etatu dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej realizującego zajęcia wyłącznie w oddziale przedszkolnym. Czy w związku z tym nauczyciela należy w terminie do 15 maja 2018 r. poinformować o przeniesieniu w stan nieczynny czy też od razu wręczyć wypowiedzenie stosunku pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obowiązkowi okresowej oceny pracy podlega także dyrektor szkoły, wicedyrektor i inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze? Czy pierwsza ocena pracy dyrektora powinna być dokonana przez organ prowadzący i kuratora oświaty w terminie do 30 czerwca 2020 r.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel