WYDANIE ONLINE

Już od 1 września 2018 r. obowiązywać będą nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Zmodyfikowana zostanie procedura oceniania, ale przede wszystkim zmienią się też kryteria oceny. Wprowadzone zostanie także rozwiązanie uzależniające dokonywaną ocenę od wskaźników przyjmowanych w wewnątrzszkolnym regulaminie. Skąd tyle nowości? Jest to efekt planowanego wejścia w życie nowelizacji Karty Nauczyciela, ale także nowego rozporządzenia MEN  w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Niewątpliwie zmiany są daleko idące, dlatego warto kompleksowo poznać nowy system oceny pracy nauczycieli jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019. W pierwszej części artykułu kompleksowo przedstawiamy zmodyfikowaną procedurę oceny pracy nauczyciela.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum w konsekwencji włączenia gimnazjum do tej szkoły ma problem z nadwyżką etatów na stanowisku palacza c.o. Dyrektor chce, aby jeden z palaczy został przeniesiony na stanowisko woźnego. Czy możliwa jest zmiana tego stanowiska w drodze przeniesienia służbowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy organ prowadzący szkołę może kontrolować prawidłowość przyjmowania zgłoszeń w ramach rekrutacji o szkoły podstawowej? Do organu prowadzącego dotarły anonimowe skargi informujące o przyjmowaniu uczniów nierejonowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela pracuje wraz z nauczycielem w jednej sali. W związku z tym pracownik widzi, jakie dane osobowe przetwarza nauczyciel m.in. w dzienniku lekcyjnym, dokumentacji wycieczki czy w IPET. Czy w związku z tym pomocnikowi nauczyciela należy udzielić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

czytaj więcej »

Dopuszczenie do użytku programu nauczania, jak również wybór podręczników na rok szkolny 2018/2019 z listy MEN odbywa się na zasadzie propozycji nauczycieli i ustaleń dyrektora, które powinny zostać podane do publicznej wiadomości. Natomiast szczegóły techniczne postępowania są zależne od ustaleń przyjętych w danej szkole. Sprawdź, jakich reguł należy trzymać się, wybierając programy nauczania i podręczniki na rok szkolny 2018/2019.

czytaj więcej »

Zazwyczaj w okresie wakacji szkoły zajmują się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Mając to na względzie MEN zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” a przy tym rekomenduje sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Skorzystaj z przedstawionych wskazówek i prawidłowo zorganizuj wypoczynek uczniów. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Wiemy już, że każda szkoła powinna prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych. Co ciekawe, takiego rejestru nie należy utożsamiać z wykazem operacji przetwarzania danych. Oznacza to, że administrator danych nie musi dokumentować w rejestrze wszystkich czynności przetwarzania danych, jakie miały miejsce w szkole. Na co jeszcze zwrócić uwagę, przygotowując szkolny rejestr czynności przetwarzania danych?

czytaj więcej »

Niezwykle istotną nowością w procesie oceniania pracy nauczycieli jest wprowadzenie systemu wskaźników oceny pracy. Wskaźniki te mają być przypisywane każdemu kryterium oceny pracy, odrębnie dla każdego stopnia awansu zawodowego. Obowiązek opracowania tych wskaźników spoczywa na dyrektorze, który w dniu 1 września 2018 r. powinien wprowadzić wewnątrzszkolny regulamin zawierający katalog tych wskaźników. Mając na uwadze bardzo dużą liczbę kryteriów oceny przewidzianych w nowym rozporządzeniu MEN, nietrudno sobie wyobrazić, że dyrektorów czeka bardzo wiele pracy przy opracowywaniu wskazanych regulaminów. Poznaj przykładowe rozwiązania, pozwalające na przyspieszenie procesu opracowywania wewnątrzszkolnych wskaźników oceny pracy.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel