WYDANIE ONLINE

Szkoła nie musi uzyskiwać zgody na przetwarzanie większości danych osobowych - uprawnienia w tym zakresie wynikają bowiem przede wszystkim z prawa oświatowego. Inaczej jest w sytuacjach, gdy takiej podstawy prawnej nie ma -  w przypadku udostępniania wizerunku i danych podopiecznych na stronach internetowych i portalach społecznościowych. RODO zawiera dalej idące rozwiązania w zakresie wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

czytaj więcej »

Początek roku szkolnego wiąże się z zatrudnianiem nowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia licznych czynności i to zarówno przed nawiązaniem stosunku pracy, jak i po jego rozpoczęciu, a przed dopuszczeniem do pracy. Wiele z tych obowiązków weszło w życie w związku z reformą oświaty. Niewykonanie wszystkich wymaganych prawem czynności wprawdzie nie wpływa na ważność zatrudnienia, niemniej jednak może narazić dyrektora na konsekwencje prawne. Dlatego warto sprawdzić, czy zatrudniając nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego nie dopuściliśmy się uchybień, a jeżeli tak – wówczas w miarę możliwości podjąć działania naprawcze. Pomocna w tym będzie poniższa lista kontrolna.

czytaj więcej »

Do konsultacji publicznych trafiło nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. W projektowanej regulacji przewidzianych jest kilka nowych obowiązków dyrektora w zakresie bhp uczniów ale też pracowników. Dlatego warto przygotować się na wejście w życie nowych regulacji, tym bardziej, że ich wdrożenie może być przedmiotem kontroli kuratoryjnej.

czytaj więcej »

Zmiany w prawie oświatowym wymuszają na dyrektorze szkoły lub placówki konieczność dostosowania niektórych dokumentów szkolnych do aktualnego stanu prawnego. W nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019 również istnieje konieczność aktualizacji części dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły/placówki.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej etat pedagoga szkolnego musi również zgodnie z nowym rozporządzeniem wynosić 22 godziny?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przedszkolu nie samorządowym można od 1 września 2018 zawrzeć umowę zlecenie z firmą na świadczenie usług psychologa w przedszkolu?

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel