WYDANIE ONLINE

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych zawsze wiąże się z koniecznością respektowania dodatkowych uprawnień. W tym zakresie nowością jest obniżka wymiaru zajęć nauczycieli. Z drugiej strony nauczycielowi z obniżonym wymiarem zajęć nie można przydzielić godzin ponadwymiarowych – ale nie w każdym przypadku. Sprawdź, jakie przywileje przysługują pracownikom niepełnosprawnym zatrudnionym w placówce oświatowej.

czytaj więcej »

Do 31 października dyrektorzy muszą zatwierdzić program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ). Te i inne nowości przewiduje nowe rozporządzenie MEN, które weszło w życie w nowym roku szkolnym. Sprawdź, jakie nowe rozwiązania obowiązują w systemie doradztwa zawodowego w szkołach.

czytaj więcej »

Stosowanie monitoringu audiowizualnego w szkołach, przedszkolach i placówkach niepublicznych podlega odmiennym regułom, niż w przypadku publicznych jednostek oświatowych. Nie oznacza to jednak, że na dyrektorze nie ciążą obowiązki informacyjne i ograniczenia związane zarówno z wprowadzeniem monitoringu, jak i z jego stosowaniem, w tym z przechowywaniem nagrań. Sprawdź, jak wprowadzić i stosować monitoring w szkole, placówce lub przedszkolu niepublicznym. Dowiedz się także, które regulacje należy stosować w przypadku, gdy monitoring został wprowadzony przed 25 maja 2018 r.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w szkole przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 35 dni roboczych w okresach wskazanych w planie urlopów. Niestety żaden przepis nie wyjaśnia, jak rozliczyć urlop wypoczynkowy nauczyciela, który objął funkcję kierowniczą lub zaprzestał jej sprawozdania w innym dniu niż 1 stycznia, a przecież jest tak w zdecydowanej większości przypadków – najczęściej bowiem do zmian w tym zakresie dochodzi 1 września. Poznaj bezpieczne i praktyczne rozwiązanie wypracowane przez naszego specjalistę.

czytaj więcej »

Wprawdzie z dniem 1 września 2018 r. uchylone zostały przepisy dotyczące zasiłku na zagospodarowanie. Niemniej jednak nadal istnieje możliwość odzyskania zasiłku w sytuacji, gdy w myśl uchylonych przepisów istnieją przesłanki jego zwrotu, a mianowicie, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 134 ustawy o finansowaniu oświatowym). Niestety, nie zawsze obędzie się bez sądu. Sprawdź, jak odzyskać wypłacony zasiłek od nauczyciela, który już nie pracuje w Twojej szkole.

czytaj więcej »

Jednostka oświatowa w wielu przypadkach jest obowiązana do  zawarciaumowy powierzenia przetwarzania danych. W praktyce istnieje wiele wątpliwości w tym obszarze. Bywa, że szkoły dążą do zawarcia umów powierzenia nawet wtedy,  kiedy nie są one potrzebne. Panuje ogólna tendencja zawierania z każdym podmiotem, któremu w jakiś sposób przekazuje dane.  Nie zawsze jest taka umowa potrzebna. Sprawdź, z którymi podmiotami musisz podpisać umowę, a z którymi nie potrzebna. Dokonaj świadomej selekcji.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel