WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie miał wybór czy prowadzić akta osobowe, jak dotychczas, w wersji papierowej czy też dokumentację kadrową prowadzić w wersji elektronicznej. Dodatkowo, ma zmienić się układ akt osobowych i trzeba będzie je dostosować do nowych przepisów do 30 czerwca 2019 r. Zobacz, jakie zmiany w dokumentacji pracowniczej mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Jak wiadomo, od 2 czerwca 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji wycieczek szkolnych. Choć od ich wejścia w życie upłynęło już kilka miesięcy, to jednak nadal istnieje wiele wątpliwości m.in. odnośnie tego, kto może pełnić funkcję opiekuna wycieczki, jak również, jakie zdarzenia można zdefiniować jako wycieczki. Przedstawiamy wyjaśnienia najczęściej zgłaszanych wątpliwości dotyczących organizacji wycieczek szkolnych.

czytaj więcej »

Każdy nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu, a także za naruszenie nauczycielskich obowiązków służbowych. Wymierzenie tej odpowiedzialności musi być poprzedzone złożonym postępowaniem przypominającym nieco postępowanie karne i prowadzonym najpierw przez rzecznika dyscyplinarnego, a dopiero potem przez komisję dyscyplinarną nauczycieli. Postępowanie to uległo w ostatnich latach pewnym zmianom. Sprawdź, jakie prawa i obowiązki przysługują w związku z tym dyrektorowi szkoły, gdy postępowanie dotyczy nauczyciela, który jest zatrudniony w szkole.

czytaj więcej »

Szkoła przetwarza w toku swojej działalności dane osobowe m.in. nauczycieli, uczniów, rodziców, dostawców usług i towarów, w tym niekiedy także dane wrażliwe. Administrowanie danymi osobowymi, zwłaszcza (ale nie tylko) w systemach informatycznych, rodzi z kolei obowiązek właściwego ich zabezpieczania. Sprawdź, jakie środki stosować, aby zabezpieczyć przetwarzanie danych osobowych w szkole

czytaj więcej »

Po raz pierwszy prezentujemy nowy dział „Przegląd orzecznictwa”. Będziemy w nim prezentować wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, a także sądów administracyjnych zawierające tezy przydatne dla dyrektorów i organów prowadzących. Okazjonalnie będą pojawiać się rozstrzygnięcia organów nadzorczych i interpretacje organów podatkowych obejmujące zagadnienia oświatowe. Tym razem nawiązujemy do zagadnienia godności pracowniczej jako dobra osobistego.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel