WYDANIE ONLINE

Do 28 lutego 2019 r. nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny pozostają w stosunku pracy. Rodzi to prawa, jak i obowiązki zarówno po stronie nauczyciela, jak i zatrudniającego go dyrektora placówki. Sprawdź, jak wywiązać się ze swoich obowiązków wobec nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym oraz jakich uprawnień możesz korzystać w tym okresie.

czytaj więcej »

Od roku szkolnego 2017/2018 obowiązują nowe przepisy regulujące zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Pamiętając o nowościach, warto jednak przeanalizować zagadnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej całościowo. Wszak to dyrektor odpowiada za organizację tej pomocy w szkole, w związku z czym ciążą na nim liczne obowiązki. Sprawdź, jakie.

czytaj więcej »

Wejście w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wiązało się z koniecznością wydania przez organy prowadzące nowych uchwał dotyczących opłat za przedszkole. Choć od tego momentu minął już prawie rok, to jednak nadal uchwały te zawierają zapisy, które niejednokrotnie uznawane są za nieważne przez organy nadzoru. Jednym z takich kontrowersyjnych zapisów jest określenie godzin, w których pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. Sprawdź, jak prawidłowo powinien brzmieć taki zapis.

czytaj więcej »

Także dyrektor może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub naruszenie obowiązków nauczycielskich, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela. Ogólnie pojmowane postępowanie dyscyplinarne uległo w ostatnich latach zreformowaniu. Tym bardziej warto wiedzieć, za co dyrektor może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną, jak przebiega postępowanie a przede wszystkim, jakie uprawnienia w związku z tym przysługują dyrektorowi.

czytaj więcej »

Wśród czynności składających się na pojęcie przetwarzania danych osobowych jest także ich usuwanie. Na tym ostatnim etapie „cyklu życia” danych osobowych również obowiązują określone zasady, nie tylko prawne ale również techniczne. Sprawdź, jak przeprowadzić proces usuwania danych osobowych w szkole.

czytaj więcej »

Prezentujemy kolejne ciekawe orzeczenia z zakresu prawa oświatowego. Tym razem przedstawiamy ciekawą tezę sądu administracyjnego odpowiadającą na pytanie, czy konieczne jest udostępnienie danych o wypłaconych dodatkach motywacyjnych jako informacji publicznej. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na kolejne z licznych orzeczeń dotyczących odwołania dyrektora ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym, a także wyrok poruszający kwestię opłat za przedszkole.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel