WYDANIE ONLINE

1 września 2018 r. system awansu zawodowego nauczycieli uległ zasadniczym zmianom. Nie znaczy to jednak, że nowe reguły awansu powinny być obecnie stosowane w każdym przypadku. W niektórych sytuacjach na mocy przepisów przejściowych konieczny będzie powrót do dotychczasowych rozwiązań. Wiedza, kiedy powinno to nastąpić, jest kluczowa zarówno dla dyrektora jak i nauczyciela, ponieważ błąd może wiele kosztować.

czytaj więcej »

Ogólnie pojmowany awans zawodowy rozpoczyna się od stażu. Generalnie nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Pierwszym obowiązkiem dyrektora jest więc weryfikacja, czy nauczyciel może rozpocząć staż.

czytaj więcej »

Podstawowym wymogiem uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego jest ukończenie stażu. Wymóg ten nie musi być jednak spełniony w każdym przypadku. Niektórzy nauczyciele mogą uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego już momencie nawiązania stosunku pracy. Inni z kolei mogą ubiegać się o ten stopień bez konieczności wcześniejszego odbycia. Poznaj szczególne przypadki, w którym realizacja stażu nie jest konieczna.

czytaj więcej »

Odbycie stażu jest podstawowym wymogiem uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. Do obowiązków dyrektora należy nie tylko ustalenie terminu zakończenia stażu, ale też zagwarantowanie nauczycielowi warunków realizacji stażu a także weryfikacja planu rozwoju zawodowego. Sprawdź, jakie obowiązki powinieneś zrealizować w trakcie stażu nauczyciela.

czytaj więcej »

Zdecydowanie najważniejszą zmianą w ogólnie pojmowanej ścieżce awansu zawodowego jest zastąpienie oceny dorobku zawodowego oceną pracy. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy warunkuje ubieganie się o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego. Skorzystaj z praktycznego narzędzia, które pozwoli Ci sprawdzić, czy prawidłowo przeprowadziłeś procedurę oceny pracy i zminimalizować ryzyko jej zaskarżenia.

czytaj więcej »

Obowiązki dyrektora w zakresie awansu zawodowego nauczyciela nie kończą się na ustaleniu oceny pracy. W przypadku awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego dyrektor weryfikuje wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania, powołuje komisję egzaminacyjną, uczestniczy w jej posiedzeniu i wreszcie wydaje decyzję administracyjną w sprawie nadania wyższego stopnia awansu zawodowego. Musi przy tym pamiętać, kiedy zastosowanie znajdą przepisy przejściowe, zgodnie z którymi postępowanie podlega dotychczasowym regułom. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Przepisy dotyczące awansu zawodowego zawierają wiele niejasności. W konsekwencji na przestrzeni lat sprawy związane z awansem zawodowym wielokrotnie trafiały do sądów, których wyroki zawierały często bardzo przydatne wskazówki interpretacyjne. Poznaj najciekawsze tezy zawarte w orzecznictwie sądowym i sądowo-administracyjnym dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel