WYDANIE ONLINE

Każdy członek związku ma określone uprawnienia przewidziane w statutach poszczególnych organizacji związkowych. Ponadto przepisy prawa pracy nakazują pracodawcom konsultowanie ze związkami indywidualnych sprawa pracowniczych takich jak: zamiar rozwiązania stosunku pracy, zmian warunków zatrudnienia, kar porządkowych. W tym zakresie wszyscy członkowie związku (a nawet pracownicy niezrzeszeni, którzy zwrócili się do związku o pomoc) objęci są ogólną ochroną związkową. To jednak nie wszystko. Jeszcze szerszy uprawnień przewidziany został dla wybranych pracowników pełniących funkcje w zarządach organizacji związkowych. Wśród tych uprawnień na uwagę zasługuje ochrona stosunku pracy. Sprawdź, jak funkcjonuje ta ochrona po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych i jakie wiążą się z nią obowiązki dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Minęło już ponad pół roku od rozpoczęcia stosowania w Polsce osławionego RODO. Na podstawie praktycznych doświadczeń we wprowadzaniu RODO w szkołach możemy wskazać najczęściej spotykane potknięcia, pomyłki i mity związane z nową unijną regulacją dotyczącą ochrony danych osobowych. Najlepiej bowiem jest uczyć się na cudzych błędach. Sprawdź, jakich rozwiązań unikać w Twojej szkole.

czytaj więcej »

Z dniem 24 stycznia 2019 r. w życie weszło nowe rozporządzenie MEN w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego. Wydanie nowego rozporządzenia jest konsekwencją nowelizacji art. 70a Karty Nauczyciela i wprowadzenia nowego upoważnienia do wydania rozporządzenia regulującego kwestie dofinansowania zawodowego. W stosunku do dotychczasowych przepisów rozporządzenie przewiduje przede wszystkim zmianę finansowania systemu doradztwa metodycznego.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły musi liczyć się z tym, że w określonych przypadkach może zostać pozbawiony funkcji kierowniczej, innymi słowy odwołany ze stanowiska. Odwołanie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jak rozumieć to nieostre sformułowanie? Odpowiedzi należy szukać w bogatym orzecznictwie sądowym. Prezentujemy najnowsze orzeczenia dotyczące odwołania dyrektora z funkcji kierowniczej

czytaj więcej »

W październiku 2018 r. zmodyfikowano system legitymacji szkolnych. Obok legitymacji tradycyjnej i e-legitymacji stosowana jest także mLegitymacja czyli legitymacja w aplikacji mobilnej. Wydanie tego typu legitymacji dla ucznia wymaga podjęcia czynności technicznych. Sprawdź, jak wydać mLegitymację

czytaj więcej »

Nowe regulacje w zakresie dokumentacji pracowniczej obowiązują od początku 2019 r. – również w szkołach i placówkach oświatowych. Niestety wywołują one – a zwłaszcza przepisy przejściowe – wiele wątpliwości interpretacyjnych. Dyrektorzy nie są pewni, w jakiej formie powinni prowadzić ewidencję czasu pracy, czy muszą reorganizować akta osobowe, a także w jakich przypadkach powinni wydawać informacje o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Te i inne wątpliwości rozwiewają nasi eksperci – poznaj ich wyjaśnienia.

czytaj więcej »

W 2019 r. wzrasta wysokość odpisu na zakładowy funduszu socjalny zarówno w przypadku nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych. Podwyższenie odpisu jest efektem wzrostu kwoty bazowej w ustawie okołobudżetowej. W konsekwencji zwiększy się również wysokość nauczycielskiego świadczenia urlopowego. Sprawdź, jaki odpis na ZFŚS należy odprowadzać w 2019 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel