Wdrażanie nadchodzących zmian w systemie oświaty będzie wymagało znajomości i umiejętności interpretacji zarówno dotychczasowych, jak i przyszłych przepisów prawa. Ponadto trzeba mieć na względzie rozmach reformy, która wywiera skutki nie tylko w sferze systemowej, ale także kadrowej. Dlatego właśnie naszymi Ekspertami są radcowie prawni, doktorzy nauk prawnych, czy członkowie kierownictwa OSKKO, ale także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z wieloletnim doświadczeniem, jak również pracownicy organów nadzoru pedagogicznego i jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu nasi Czytelnicy zyskają pewność, że dane zagadnienie zostanie opracowane przez specjalistę w swej dziedzinie.

Redakcja

Michał Kowalski Radca prawny, redaktor miesięcznika "Reforma oświaty w praktyce" oraz Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół. Od kilku lat współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego..

wiper-pixel