Jak obliczyć pensum łączone nauczyciela?

Od 1 września 2018 r. obowiązuje jednolita metoda obliczania pensum łączonego - dla nauczycieli zajmujących więcej niż jedno stanowisko pracy o różnych tygodniowych obowiązkowych wymiarach godzin zajęć. W toku obliczeń mogą pojawić się pewne wątpliwości. Sprawdź, jak obliczyć pensum łączone nauczyciela.