Odwołanie ze stanowiska dyrektora

Dyrektor nie może zostać pozbawiony stanowiska kierowniczego z byle powodu. Przepisy określają bowiem przesłanki odwołania z funkcji kierowniczej. Jedna z tych przesłanek - wystąpienie szczególnie uzasadnionych przypadków - budzi jednak duże wątpliwości interpretacyjne. Sprawdź, w jakich przypadkach dyrektor może zostać odwołany.